Amoxil online, cheap price: read here.

Od marca 2015 do maja 2016 uczestniczyliśmy w projekcie “Communicating Human Rights in Diversity”, organizowanym przez federację ICYE w ramach programu budowania potencjału w dziedzinie młodzieży (Akcja 2 programu Erasmus+). Cele projektu:

- wzmocnienie organizacji wolontariackich przez przygotowanie multiplikatorów – edukatorów praw człowieka i tworzenie kultury praw człowieka w różnorodności,

- zbadanie wpływu wolontariatu długoterminowego w organizacjach związanych z prawami człowieka na społeczno-kulturowy i osobisty rozwój wolontariuszy uczestniczących w projekcie,

 - uzupełnienie wiedzy poprzez badanie wpływu w celu zwiększenia efektów edukacyjnych wolontariusza,

- wsparcie współpracy między organizacjami z krajów programu i krajami partnerskimi z Ameryki Południowej, Afryki i Azji.

Projekt składał się z 3 etapów:

1. Szkolenie multiplikatorów – edukatorów praw człowieka w Kopenhadze, Dania (19 – 23 marca 2015 r.)

2. Wolontariat Europejski, w ramach którego polska wolontariuszka, Magdalena Kuranda, zrealizowała projekt w Mozambiku, a wolontariuszka z Hondurasu, Claudia Flores Matute, odbyła wolontariat w Polsce.

a) Claudia Flores Matute

Termin: 15 kwietnia – 20 września 2015 r.

Wolontariusza pracowała z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Fundacji Pomocna Dłoń, Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo "Dom" oraz uczestniczyła w workcampie w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”. Praca z osobami niepełnosprawnymi była okazją do obserwacji sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, wsparcia otrzymywanego od państwa i organizacji pozarządowych oraz szerzenia wiedzy na temat praw człowieka. W ramach projektu wolontariuszka uczestniczyła w jednodniowym szkoleniu dotyczącym edukacji w zakresie praw człowieka oraz udzieliła wywiadu dotyczącego jej doświadczeń i procesu uczenia się podczas projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z podopiecznymi Fundacji Dom w biurze SPW

3. Seminarium dot. mierzenia wpływu projektu w Bogocie, Kolumbia (21 – 25 kwietnia 2016 r.)

Odwiedziny w Fundacji Nuevos Horizontes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedziny w Fundacji "Nowe Horyzonty", pomagającej osobom przesiedlonym (Fundacion Colombia Nuevos Horizontes)

 

Projekt został dofinansowany w ramach programu Erasmus+