Amoxil online, cheap price: read here.

W lutym rozpoczęliśmy kolejny projekt w ramach budowania potencjału w sektorze młodzieży (program Erasmus+, akcja 2) „Volunteers at the interface between formal and non-formal education”.

Cele projektu:

 - wsparcie nauczycieli, wychowawców i szkół w osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacji formalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania porzucaniu edukacji przez młodzież,

- zwiększenie świadomości wartości wolontariatu wśród młodzieży,

- zwiększenie potencjału młodzieżowych i wolontariackich organizacji pozarządowych poprzez współpracę z jednostkami realizującymi edukację formalną.

Projekt jest realizowany przez federację ICYE (koordynator projektu: ICYE International Office) we współpracy z partnerami z Europy, Ameryki Południowej, Afryki i Azji.

W ramach projektu uczestniczyliśmy w szkoleniu dot. edukacji pozaformalnej w Wiedniu, Austria (7 – 11 lutego 2016 r.) oraz będziemy gościć wolontariuszkę Angelikę Camargo Florez z Kolumbii w okresie 1 kwietnia – 30 listopada. Angelika prowadzi zajęcia pozalekcyjne (kulturowe, językowe, artystyczne, wolontariat) w zespole szkół zawodowych i gimnazjum oraz wspiera pracę naszego biura.

 

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Erasmus+.