Amoxil online, cheap price: read here.

Termin: 1 września 2016 – 31 lipca 2017

Miejsce: Merthyr Tydfil, Walia

Organizacja koordynująca: UNA Exchange

O projekcie: Merthyr Tydfil, miasto i hrabstwo miejskie w Walii zamieszkałe przez ok. 55 tys. mieszkańców, posiada znaczną liczbę imigrantów z różnych krajów. Duża jest także liczba dzieci, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym – obecnie są to 372 osoby uczące się w 26 różnych szkołach. Wiele z tych dzieci ma problemy z porozumiewaniem się w języku angielskim, a tym samym z przyswajaniem wiedzy ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

Wolontariusze EVS będą pracowali w zespole wspierającym dzieci uczące się języka angielskiego jako kolejnego języka (zespół EAL - English as Additional Language). Rolą wolontariusza z Polski będzie pomoc dzieciom z rodzin polskich imigrantów, uczęszczającym do szkół podstawowych i średnich, w nauce języka angielskiego i innych przedmiotów szkolnych.

Uwagi: Projekt wymaga dobrej organizacji swojej pracy, dużo inicjatywy i motywacji ze strony wolontariusza. Grafik zajęć wolontariusza może ulegać częstym zmianom.

Relacje z poprzednich projektów z udziałem wolontariuszy SPW: Marta, Krzysiek, Angelika

Rekrutacja: Wolontariusze zatwierdzeni przez SPW mogą wysyłać zgłoszenia bezpośrednio do koordynatora UNY evscoordinator[at]unaexchange.org do 1 lipca (prosimy o wysłanie kopii e-maila do nas). Pozostałe zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym koordynatorem EVS, Sylwią Jędrą, evs.send[at]spw.info.pl do 22 czerwca. 11 i 15 lipca koordynator UNY Exchange przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy (do pobrania)