Amoxil online, cheap price: read here.

Aktualności


W związku z rezygnacją kandydata szukamy nowego wolontariusza na zatwierdzony projekt Wolontariatu Europejskiego w Katanii na Sycylii. 

Daty projektu: 14 października 2016 – 13 sierpnia 2017

Organizacja goszcząca: Arci Comitato Territoriale di Catania         

Arci Catania jest organizacją działającą w obszarze społecznym i kulturalnym, zrzeszającą i koordynującą aktywności 12 organizacji z Katanii i okolic. Główne jej działania to projekty kulturalne dla młodzieży i dorosłych, edukacja międzykulturowa i działania antydyskryminacyjne, projekty międzynarodowej mobilności młodzieży i praca z młodzieżą.

Temat projektu: informacja młodzieżowa, sprawy europejskie, rozwój kulturalny i społeczny, aktywne obywatelstwo

Zadania wolontariusza:

- działania informacyjne związane z UE i jej programami skierowanymi do młodzieży skierowane do lokalnej młodzieży (punkt informacyjny, organizacja warsztatów, akcji promocyjnych),

- działania i akcje kulturalne prowadzone wspólnie z organizacjami członkowskimi sieci Arci, np. dotyczące przestrzeni publicznej,

- dokumentacja i promocja działań sieci Arci.

Profil wolontariusza:

- mężczyzna (ze względu na zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju),

- wiek 18 – 30,

- gotowość do realizacji projektu w podanym terminie (brak możliwości zmiany terminu),

- silna motywacja do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego, wykonywania proponowanej pracy i nauki języka włoskiego,

- mile widziane zainteresowania: kultura i sztuka, projekty mobilności młodzieży, organizacje pozarządowe i wolontariat, działania PRowe.

Uwaga: do pełnego zaangażowania się w życie organizacji i sprawnego wykonywania obowiązków niezbędne będzie nauczenie się języka włoskiego podczas projektu.

Opis projektu do pobrania

Zgłoszenia

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o jak najszybszy kontakt i przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego w języku angielskim na adres evs.send[at]spw.info.pl (koordynator Sylwia Jędra).

Szukamy osób w wieku 18 – 30 lat, które uczestniczyły w przynajmniej jednym międzynarodowym projekcie młodzieżowym, najlepiej grupowym, np. workcampie, wymianie młodzieżowej czy szkoleniu i chciałyby wykorzystać swoje doświadczenie międzynarodowe poprzez pracę z obcokrajowcami. Proponujemy wolontariat w roli lidera workcampu (opiekuna międzynarodowych grup wolontariuszy) podczas jednego z obozów organizowanych przez nas w wakacje na terenie Polski.

Do zadań lidera - opiekuna grupy należy:

- pośredniczenie między gospodarzem obozu i grupą wolontariuszy,

- koordynacja działań wolontariuszy,

- pomoc w organizowaniu czasu wolnego grupy,

- integracja grupy,

- wykonywanie zadanych prac wspólnie z wolontariuszami.

Do wykonywania zadań lidera niezbędne jest swobodne porozumiewanie się w języku angielskim.

Lista i opis obozów: http://goo.gl/7MHeLx

Liderom oferujemy całodniowe szkolenie w Warszawie (11 czerwca), umowę o wolontariacie, zwrot kosztów podróży na workcamp na terenie Polski, zaświadczenie o udziale w projekcie oraz 50% zniżki na wyjazd na workcamp zagraniczny w 2016 lub 2017 r.

Kandydatów na liderów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego http://goo.gl/forms/p76tKlH262VbnPNa2 do 2 czerwca. Zapraszamy do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości, e-mail: incoming[at]workcamps.pl.

W lutym rozpoczęliśmy kolejny projekt w ramach budowania potencjału w sektorze młodzieży (program Erasmus+, akcja 2) „Volunteers at the interface between formal and non-formal education”.

Cele projektu:

 - wsparcie nauczycieli, wychowawców i szkół w osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacji formalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania porzucaniu edukacji przez młodzież,

- zwiększenie świadomości wartości wolontariatu wśród młodzieży,

- zwiększenie potencjału młodzieżowych i wolontariackich organizacji pozarządowych poprzez współpracę z jednostkami realizującymi edukację formalną.

Projekt jest realizowany przez federację ICYE (koordynator projektu: ICYE International Office) we współpracy z partnerami z Europy, Ameryki Południowej, Afryki i Azji.

W ramach projektu uczestniczyliśmy w szkoleniu dot. edukacji pozaformalnej w Wiedniu, Austria (7 – 11 lutego 2016 r.) oraz będziemy gościć wolontariuszkę Angelikę Camargo Florez z Kolumbii w okresie 1 kwietnia – 30 listopada. Angelika prowadzi zajęcia pozalekcyjne (kulturowe, językowe, artystyczne, wolontariat) w zespole szkół zawodowych i gimnazjum oraz wspiera pracę naszego biura.

 

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Erasmus+.

Termin: 1 września 2016 – 31 lipca 2017

Miejsce: Merthyr Tydfil, Walia

Organizacja koordynująca: UNA Exchange

O projekcie: Merthyr Tydfil, miasto i hrabstwo miejskie w Walii zamieszkałe przez ok. 55 tys. mieszkańców, posiada znaczną liczbę imigrantów z różnych krajów. Duża jest także liczba dzieci, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym – obecnie są to 372 osoby uczące się w 26 różnych szkołach. Wiele z tych dzieci ma problemy z porozumiewaniem się w języku angielskim, a tym samym z przyswajaniem wiedzy ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

Wolontariusze EVS będą pracowali w zespole wspierającym dzieci uczące się języka angielskiego jako kolejnego języka (zespół EAL - English as Additional Language). Rolą wolontariusza z Polski będzie pomoc dzieciom z rodzin polskich imigrantów, uczęszczającym do szkół podstawowych i średnich, w nauce języka angielskiego i innych przedmiotów szkolnych.

Uwagi: Projekt wymaga dobrej organizacji swojej pracy, dużo inicjatywy i motywacji ze strony wolontariusza. Grafik zajęć wolontariusza może ulegać częstym zmianom.

Relacje z poprzednich projektów z udziałem wolontariuszy SPW: Marta, Krzysiek, Angelika

Rekrutacja: Wolontariusze zatwierdzeni przez SPW mogą wysyłać zgłoszenia bezpośrednio do koordynatora UNY evscoordinator[at]unaexchange.org do 1 lipca (prosimy o wysłanie kopii e-maila do nas). Pozostałe zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym koordynatorem EVS, Sylwią Jędrą, evs.send[at]spw.info.pl do 22 czerwca. 11 i 15 lipca koordynator UNY Exchange przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

Od marca 2015 do maja 2016 uczestniczyliśmy w projekcie “Communicating Human Rights in Diversity”, organizowanym przez federację ICYE w ramach programu budowania potencjału w dziedzinie młodzieży (Akcja 2 programu Erasmus+). Cele projektu:

- wzmocnienie organizacji wolontariackich przez przygotowanie multiplikatorów – edukatorów praw człowieka i tworzenie kultury praw człowieka w różnorodności,

- zbadanie wpływu wolontariatu długoterminowego w organizacjach związanych z prawami człowieka na społeczno-kulturowy i osobisty rozwój wolontariuszy uczestniczących w projekcie,

 - uzupełnienie wiedzy poprzez badanie wpływu w celu zwiększenia efektów edukacyjnych wolontariusza,

- wsparcie współpracy między organizacjami z krajów programu i krajami partnerskimi z Ameryki Południowej, Afryki i Azji.

Projekt składał się z 3 etapów:

1. Szkolenie multiplikatorów – edukatorów praw człowieka w Kopenhadze, Dania (19 – 23 marca 2015 r.)

2. Wolontariat Europejski, w ramach którego polska wolontariuszka, Magdalena Kuranda, zrealizowała projekt w Mozambiku, a wolontariuszka z Hondurasu, Claudia Flores Matute, odbyła wolontariat w Polsce.

a) Claudia Flores Matute

Termin: 15 kwietnia – 20 września 2015 r.

Wolontariusza pracowała z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Fundacji Pomocna Dłoń, Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo "Dom" oraz uczestniczyła w workcampie w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”. Praca z osobami niepełnosprawnymi była okazją do obserwacji sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, wsparcia otrzymywanego od państwa i organizacji pozarządowych oraz szerzenia wiedzy na temat praw człowieka. W ramach projektu wolontariuszka uczestniczyła w jednodniowym szkoleniu dotyczącym edukacji w zakresie praw człowieka oraz udzieliła wywiadu dotyczącego jej doświadczeń i procesu uczenia się podczas projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z podopiecznymi Fundacji Dom w biurze SPW

3. Seminarium dot. mierzenia wpływu projektu w Bogocie, Kolumbia (21 – 25 kwietnia 2016 r.)

Odwiedziny w Fundacji Nuevos Horizontes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedziny w Fundacji "Nowe Horyzonty", pomagającej osobom przesiedlonym (Fundacion Colombia Nuevos Horizontes)

 

Projekt został dofinansowany w ramach programu Erasmus+