Amoxil online, cheap price: read here.

Aktualności


W związku z rezygnacją kandydata szukamy nowego wolontariusza na zatwierdzony projekt Wolontariatu Europejskiego w Katanii na Sycylii. 

Daty projektu: 14 października 2016 – 13 sierpnia 2017

Organizacja goszcząca: Arci Comitato Territoriale di Catania         

Arci Catania jest organizacją działającą w obszarze społecznym i kulturalnym, zrzeszającą i koordynującą aktywności 12 organizacji z Katanii i okolic. Główne jej działania to projekty kulturalne dla młodzieży i dorosłych, edukacja międzykulturowa i działania antydyskryminacyjne, projekty międzynarodowej mobilności młodzieży i praca z młodzieżą.

Temat projektu: informacja młodzieżowa, sprawy europejskie, rozwój kulturalny i społeczny, aktywne obywatelstwo

Zadania wolontariusza:

- działania informacyjne związane z UE i jej programami skierowanymi do młodzieży skierowane do lokalnej młodzieży (punkt informacyjny, organizacja warsztatów, akcji promocyjnych),

- działania i akcje kulturalne prowadzone wspólnie z organizacjami członkowskimi sieci Arci, np. dotyczące przestrzeni publicznej,

- dokumentacja i promocja działań sieci Arci.

Profil wolontariusza:

- mężczyzna (ze względu na zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju),

- wiek 18 – 30,

- gotowość do realizacji projektu w podanym terminie (brak możliwości zmiany terminu),

- silna motywacja do udziału w projekcie Wolontariatu Europejskiego, wykonywania proponowanej pracy i nauki języka włoskiego,

- mile widziane zainteresowania: kultura i sztuka, projekty mobilności młodzieży, organizacje pozarządowe i wolontariat, działania PRowe.

Uwaga: do pełnego zaangażowania się w życie organizacji i sprawnego wykonywania obowiązków niezbędne będzie nauczenie się języka włoskiego podczas projektu.

Opis projektu do pobrania

Zgłoszenia

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o jak najszybszy kontakt i przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego w języku angielskim na adres evs.send[at]spw.info.pl (koordynator Sylwia Jędra).

Szukamy osób w wieku 18 – 30 lat, które uczestniczyły w przynajmniej jednym międzynarodowym projekcie młodzieżowym, najlepiej grupowym, np. workcampie, wymianie młodzieżowej czy szkoleniu i chciałyby wykorzystać swoje doświadczenie międzynarodowe poprzez pracę z obcokrajowcami. Proponujemy wolontariat w roli lidera workcampu (opiekuna międzynarodowych grup wolontariuszy) podczas jednego z obozów organizowanych przez nas w wakacje na terenie Polski.

Do zadań lidera - opiekuna grupy należy:

- pośredniczenie między gospodarzem obozu i grupą wolontariuszy,

- koordynacja działań wolontariuszy,

- pomoc w organizowaniu czasu wolnego grupy,

- integracja grupy,

- wykonywanie zadanych prac wspólnie z wolontariuszami.

Do wykonywania zadań lidera niezbędne jest swobodne porozumiewanie się w języku angielskim.

Lista i opis obozów: http://goo.gl/7MHeLx

Liderom oferujemy całodniowe szkolenie w Warszawie (11 czerwca), umowę o wolontariacie, zwrot kosztów podróży na workcamp na terenie Polski, zaświadczenie o udziale w projekcie oraz 50% zniżki na wyjazd na workcamp zagraniczny w 2016 lub 2017 r.

Kandydatów na liderów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego http://goo.gl/forms/p76tKlH262VbnPNa2 do 2 czerwca. Zapraszamy do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości, e-mail: incoming[at]workcamps.pl.