Amoxil online, cheap price: read here.

Aktualności


Termin: 1 września 2016 – 31 lipca 2017

Miejsce: Merthyr Tydfil, Walia

Organizacja koordynująca: UNA Exchange

O projekcie: Merthyr Tydfil, miasto i hrabstwo miejskie w Walii zamieszkałe przez ok. 55 tys. mieszkańców, posiada znaczną liczbę imigrantów z różnych krajów. Duża jest także liczba dzieci, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym – obecnie są to 372 osoby uczące się w 26 różnych szkołach. Wiele z tych dzieci ma problemy z porozumiewaniem się w języku angielskim, a tym samym z przyswajaniem wiedzy ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

Wolontariusze EVS będą pracowali w zespole wspierającym dzieci uczące się języka angielskiego jako kolejnego języka (zespół EAL - English as Additional Language). Rolą wolontariusza z Polski będzie pomoc dzieciom z rodzin polskich imigrantów, uczęszczającym do szkół podstawowych i średnich, w nauce języka angielskiego i innych przedmiotów szkolnych.

Uwagi: Projekt wymaga dobrej organizacji swojej pracy, dużo inicjatywy i motywacji ze strony wolontariusza. Grafik zajęć wolontariusza może ulegać częstym zmianom.

Relacje z poprzednich projektów z udziałem wolontariuszy SPW: Marta, Krzysiek, Angelika

Rekrutacja: Wolontariusze zatwierdzeni przez SPW mogą wysyłać zgłoszenia bezpośrednio do koordynatora UNY evscoordinator[at]unaexchange.org do 1 lipca (prosimy o wysłanie kopii e-maila do nas). Pozostałe zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym koordynatorem EVS, Sylwią Jędrą, evs.send[at]spw.info.pl do 22 czerwca. 11 i 15 lipca koordynator UNY Exchange przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

W lutym rozpoczęliśmy kolejny projekt w ramach budowania potencjału w sektorze młodzieży (program Erasmus+, akcja 2) „Volunteers at the interface between formal and non-formal education”.

Cele projektu:

 - wsparcie nauczycieli, wychowawców i szkół w osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacji formalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania porzucaniu edukacji przez młodzież,

- zwiększenie świadomości wartości wolontariatu wśród młodzieży,

- zwiększenie potencjału młodzieżowych i wolontariackich organizacji pozarządowych poprzez współpracę z jednostkami realizującymi edukację formalną.

Projekt jest realizowany przez federację ICYE (koordynator projektu: ICYE International Office) we współpracy z partnerami z Europy, Ameryki Południowej, Afryki i Azji.

W ramach projektu uczestniczyliśmy w szkoleniu dot. edukacji pozaformalnej w Wiedniu, Austria (7 – 11 lutego 2016 r.) oraz będziemy gościć wolontariuszkę Angelikę Camargo Florez z Kolumbii w okresie 1 kwietnia – 30 listopada. Angelika prowadzi zajęcia pozalekcyjne (kulturowe, językowe, artystyczne, wolontariat) w zespole szkół zawodowych i gimnazjum oraz wspiera pracę naszego biura.

 

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Erasmus+.