Amoxil online, cheap price: read here. 
KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY? jest jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych zajmujących się promocją idei wolontariatu w Polsce (rok założenia - 1993). Doświadczenie, które zdobyliśmy przez te lata ugruntowało naszą pozycję w kraju i na arenie międzynarodowej oraz potwierdziło naszą wiarygodność i rzetelność. Należymy do międzynarodowej struktury zrzeszających organizacje zajmujące się działalnością woluntarystyczną:


Alliance of European Voluntary Service Organizations

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi organizacjami, by zapewnić naszym wolontariuszom bezpieczeństwo i mieć pewność, że otrzymają wsparcie jakiego będą potrzebować podczas pobytu zagranicą. Dzięki profesjonalnie przygotowanej i zróżnicowanej ofercie każdy może znaleźć taką formę wolontariatu jaka najbardziej mu odpowiada. Z naszej oferty skorzystało już tysiące młodych osób. Dla wielu z nich wolontariat stał się sposobem na życie, innym pomógł w podjęciu ważnych życiowych decyzji, jeszcze innym umożliwił zdobycie unikalnych doświadczeń.
 

   Głównym celem naszej działalności jest:

?    Propagowanie idei wolontariatu jako szczególnej formy międzynarodowych kontaktów młodzieżowych;
?    Umożliwienie polskiej młodzieży uczestnictwa w działalności międzynarodowego ruchu woluntarystycznego;
?    Wspieranie inicjatyw oraz akcji prospołecznych kształtujących w młodych ludziach poczucie solidarności, tolerancji, szacunku dla odmienności kulturowej;
?    Szkolenie ochotników do pracy na rzecz promocji wolontariatu.


Czym się zajmujemy?

?    Organizowaniem w Polsce programów krótkoterminowych /tzw. workcampów/ i długoterminowych dla wolontariuszy z całego świata;
?    Świadczeniem pomocy organizacjom pozarządowym, samorządom lokalnym, wszelkim grupom inicjatywnym, ośrodkom pomocy społecznej, itp., które są zainteresowane udziałem w ich działalności międzynarodowych wolontariuszy;
?    Wysyłaniem polskich wolontariuszy na projekty zagraniczne;
?    Koordynowaniem międzynarodowych wymian młodzieży;
?    Nawiązywaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem kontaktów międzynarodowych;
?    Wymianą doświadczeń z innymi organizacjami woluntarystycznymi;
?    Organizowaniem i promowaniem programów edukacyjnych, warsztatów (zarówno w kraju jak i za granicą);
?    Organizowaniem kursów i szkoleń;
?    Prowadzeniem działalności informacyjnej i promocyjnej;
?    Wspieraniem inicjatyw i działań o charakterze prospołecznym;
?    Współfinansowaniem projektów dla młodzieży z mniejszymi możliwościami;
?    Wspieraniem aktywnych wolontariuszy promujących ideę wolontariatu w swoich społecznościach lokalnych;
?    Innymi działaniami sprzyjającymi realizacji i rozwojowi celów statutowych.
?    Propagowanie idei wolontariatu jako szczególnej formy międzynarodowych kontaktów młodzieżowych;
?    Umożliwienie polskiej młodzieży uczestnictwa w działalności międzynarodowego ruchu woluntarystycznego;
?    Wspieranie inicjatyw oraz akcji prospołecznych kształtujących w młodych ludziach poczucie solidarności, tolerancji, szacunku dla odmienności kulturowej;
?    Szkolenie ochotników do pracy na rzecz promocji Wolontariatu