Amoxil online, cheap price: read here.

Nasi wolontariusze: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Wolontariat Europejski (EVS - European Voluntary Service) to jedna z akcji programu Erasmus + (wcześniej Młodzież i Młodzież w Działaniu)
, stworzonego i finansowanego przez Komisję Europejską. EVS powstał z myślą o tym, by kształtować w młodych ludziach postawę solidarności, promować ideę tolerancji dla różnorodności kulturowej i umacniać w ten sposób spójność społeczną w Unii Europejskiej. 

Osiągniecie tych założeń realizowane jest poprzez umożliwienie młodzieży podjęcia pracy w charakterze wolontariusza poza granicami rodzinnego kraju. Praca ta może dotyczyć wielu różnorodnych dziedzin począwszy od zajęć z dziećmi, opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, aż po działania na rzecz walki z rasizmem, ochrony dziedzictwa kulturowego czy środowiska naturalnego.

W ramach EVS osoby w wieku od 18. do 30. roku życia mogą spędzić za granicą okres od 2 do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. Działania wolontariusza nie zastępują pracy zarobkowej i nie mogą być traktowane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej.

Więcej informacji o programie Erasmus + znaleźć można na stronie http://erasmusplus.org.pl/

Kto może zostać wolontariuszem EVS?

By zostać wolontariuszem EVS dobrze jest:

 

 • mieć silną motywację;

 • być w wieku odpowiadającym warunkom programu (w projektach EVS mogą uczestniczyć osoby między 18. a 30. rokiem życia);

 • być obywatelem jednego z Krajów Programu lub Kraju Partnerskiego (lub mieć zezwolenie na zamieszkanie w nim na czas oznaczony);

 • mieć doświadczenie w pracy ochotniczej (np. udział w międzynarodowym obozie młodzieżowym, czyli tzw. workcampie);

Co wolontariusz EVS ma zapewnione?


W ramach projektu EVS wolontariusze mają zapewniony cykl szkoleń:

 • przed wyjazdem - szkolenie przygotowawcze (tzw. Pre-departure trainig)

 • po przyjeździe na projekt ? szkolenie wprowadzające ( tzw. On-arrival training)

 • w czasie trwania projektu:

  • ewaluacyjne spotkanie pośrednie ( tzw. Mid-term meeting)

  • kurs językowy

  • szkolenia praktyczne

Ponadto, wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją projektu z wyjątkiem ewentualnej dopłaty kosztów podróży.

Z budżetu Komisji Europejskiej pokrywane są koszty ich podróży (do ustalonego limitu), wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia. Wolontariusze otrzymują także comiesięczne kieszonkowe, którego wysokość uzależniona jest od kraju, w którym realizowany jest projekt.

Wsparcie osobiste wolontariuszy ma zapewnić przydzielony każdemu z nich przez Organizację Goszczącą opiekun (tzw. Mentor), który ma za zadanie ułatwiać wolontariuszowi EVS aklimatyzację w nowym środowisku i integrację ze społecznością lokalną.


Czemu warto zostać wolontariuszem EVS?

Uczestnictwo w projekcie Wolontariatu Europejskiego jest przede wszystkim niezwykłą przygodą. Życie i praca w innym kraju mogą być źródłem wielu cennych życiowych i zawodowych doświadczeń, służą rozwojowi samoświadomości, samodzielności i wiedzy o otaczającym świecie.

Ponieważ wolontariusz wyjeżdżający na EVS nie musi mieć żadnych kwalifikacji i nie musi znać języka kraju, do którego się udaje, realizacja projektu długoterminowego w ramach Wolontariatu Europejskiego jest doskonałą okazją do kształcenia umiejętności praktycznych, rozwijania zainteresowań i poznawania języków obcych, a tym samym na zwiększenie swoich szans na znalezienie w przyszłości ciekawej, satysfakcjonującej pracy.

Ponadto, każdy uczestnik EVS otrzymuje certyfikat Youthpass, opisujący i uwierzytelniający doświadczenie uzyskane przez niego w trakcie realizacji projektu EVS. Dokument ten może okazać się olbrzymim atutem na ścieżce edukacyjnej i zawodowej wolontariusza. Otrzymanie Youthpass jest gwarancją Komisji Europejskiej, że pracę wolontariusza traktuje się jako rzeczywiste doświadczenie edukacyjne.


Jak zostać wolontariuszem EVS? (Krok po kroku):

W każdym projekcie EVS oprócz wolontariusza uczestniczą także: Organizacja Wysyłająca i Organizacja Goszcząca. Pośrednictwo akredytowanej Organizacji Wysyłającej jest niezbędne w przypadku projektów Wolontariatu Europejskiego. 

 

Abyśmy mogli wysłać Cię na Wolontariat Europejski musimy dobrze Cię poznać. Ponieważ decyzja o wyjeździe na projekt EVS jest nieodwołalna, należy ją dobrze przemyśleć. Uprzedzamy, że nie podejmujemy się wysyłania wolontariuszy do organizacji niewiarygodnych i w miejsca niesprawdzone.

Warunkiem, jaki stawiamy naszym kandydatom, jest zapoznanie się z naszym Stowarzyszeniem, a najlepiej wcześniejsza współpraca. Zachęcamy do angażowania się w akcje organizowane przez nas (możesz na przykład zostać Mentorem lub wziąć udział w Szkoleniu Liderów i poprowadzić jeden z naszych Workcampów w Polsce, dając nam szansę na poznanie Twoich umiejętności organizacyjnych, motywacji, poczucia odpowiedzialności). Aktualny wykaz organizowanych przez nas akcji znajdziesz na naszej stronie: www.workcamps.pl. Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o naszych działaniach, zarejestruj się na naszej stronie lub dopisz się do naszej listy mailingowej.

Jeśli spełniasz ten podstawowy warunek możesz przejść do dalszych działań.

1. Nim zaczniesz szukać interesujących Cię projektów ważne jest, byś dobrze poznał zasady Wolontariatu Europejskiego. W tym celu zapoznaj się z informacjami na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus + http://erasmusplus.org.pl/

2. Następnie wejdź na stronę https://europa.eu/youth/volunteering/project_en i wybierz interesujące Cię projekty (najlepiej kilka lub kilkanaście, których profile odpowiadają Twoim zainteresowaniom i oczekiwaniom i w których chciałbyś odbywać wolontariat). Możesz też znaleźć organizacje o wybranym przez Ciebie profilu w bazie organizacji
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en i uzyskać informacje o rekrutacjach bezpośrednio od nich.

3. Na nasz adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  prześlij:

 • swoje CV (w języku angielskim)

 • list motywacyjny opisujący Twoje zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia w pracy społecznej oraz powody, które skłoniły Cię do podjęcia decyzji o odbyciu Wolontariatu za granicą (również w języku angielskim)

 • planowany termin Wolontariatu

 • listę wybranych projektów popartą linkami, nazwami Organizacji Goszczących za granicą oraz adresem mailowym koordynatora projektu (osoby kontaktowej)

4. Jako Twoja Organizacja Wysyłająca pomożemy Ci w skontaktowaniu się z wybranymi przez Ciebie Organizacjami Goszczącymi

5. Jeśli otrzymamy potwierdzenie od Organizacji, którą wybrałeś, że Twoja kandydatura została zaakceptowana, wspólnie z Tobą wypełnimy wniosek o dofinansowanie Twojego projektu do Narodowej Agencji Programu Erasmus +

6. Poczekamy na decyzję Komitetu Selekcyjnego w Polsce i kraju do którego chcesz jechać

7. Jeśli decyzja będzie pozytywna, w niedługim czasie otrzymamy od Narodowej Agencji Umowę Finansową określającą warunki Twojego projektu

8. Pomożemy Ci w zaplanowaniu podróży i załatwieniu formalności związanych z ubezpieczeniem, wizą itp.

9. Zorganizujemy dla Ciebie spotkanie przedwyjazdowe, na którym omówimy wszystkie kwestie formalne związane z Twoim projektem.


 

Osoba kontaktowa: Sylwia Jędra Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury koordynatora: czwartki od 10 do 17 (prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie).