Amoxil online, cheap price: read here.

30 lipca spotkaliśmy się w SPW na warsztatach kreatywnego pisania w ramach projektu "Walka z mową nienawiści             w perspektywie europejskiej". Celem warsztatów było pobudzenie naszej wyobraźni oraz stworzenie tekstu piosenki traktującej o walce z mową nienawiści. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i inspirujące pomysły. Efekt naszej pracy pokażemy już niebawem! :)

On 30 July we have met in SPW's office for creative writing workshops in the frame of "Combating against hate speech through European perspective" project. The aim of workshops was to stimulate our imagination and create lyrics of the song about combating hate speech. We want to thank all the participants for their involvement and inspiring ideas.        We will soon present the product of our work! :)