Amoxil online, cheap price: read here.

16 sierpnia spotkaliśmy się w SPW na warsztatach fotograficznych w ramach projektu "Walka z mową nienawiści             w perspektywie europejskiej". Celem warsztatów było pobudzenie naszej wyobraźni oraz stworzenie serii zdjęć traktujących o walce z różnymi przejawami mowy nienawiści. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie         i inspirujące pomysły. Fotorelację oraz efekty pracy kreatywnych uczestników sprawdźcie poniżej! :)

On 16 August we have met in SPW's office for photo workshops in the frame of "Combating against hate speech through European perspective" project. The aim of workshops was to stimulate our imagination and create series of photos about combating hate speech. We want to thank all the participants for their involvement and inspiring ideas.  Photo-report and the products of creative participants' work you can check out below! :)

 

Kilka ujęć "zza kulis" :)

A few photos behind the curtains :)