Amoxil online, cheap price: read here.

Od września w Stowarzyszeniu Promocji Wolontariatu odbywały się przygotowania do konkursu debat metodą Karla Poppera, o którym pisaliśmy tutaj. Poprzedni weekend był zwieńczeniem tych wysiłków, tj. starciem kilku drużyn podczas pierwszych dni konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie, odwagę oraz przygotowanie merytoryczne, a także sędziom oraz publiczności, słowem wszystkim tym, którzy byli z nami w tak ważnym dniu. Znamy już dwie drużyny, które zmierzą się w finale debat na poziomie krajowym 24 października br. Zapraszamy wówczas do Państwamiasta przy ul. Andersa 29. 

Przypominamy jednocześnie, iż opisywana inicjatywa jest częścią projektu "Walka z mową nienawiści w perspektywie europejskiej" finansowanego przez program "Europa dla obywateli".

Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej fotorelacji tutaj.

 

Since September preparatory meetings for national debate competition were help in Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu. We have been writting about it here.Last weekend was the capstone of these efforts- competition between few teams. We want to thank all the participants for their involvement, courage and factual preparation, as well as judges and the audience for being there with us. We already know two teams who will meet in national debate competition on 24th of October in Andersa 29 street, at Państwomiasto. We would like to invite everybody for this event.

Let us remind that initiative describe above is the part of "Combating hate speech through European perspective" project, supported by "Europe for Citizens" program.

Feel invited to see detailed photo-report here.