Amoxil online, cheap price: read here.

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu rozpoczyna działania związane z nowym projektem zatytułowanym „Walka z mową nienawiści w perspektywie europejskiej” realizowanym w ramach Programu „Europa dla Obywateli” (komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, działanie: Projekty społeczeństwa obywatelskiego)! Już wkrótce czeka nas seria kreatywnych spotkań, debat i warsztatów będąca częścią intensywnych działań antydyskryminacyjnych, które staną się naszym udziałem.

 

Cele szczegółowe projektu stanowią:

  • zwiększenie świadomości dotyczącej problemu mowy nienawiści w Europie oraz promocja walki z nią
  • aktywizacja młodych talentów w 7 krajach europejskich poprzez wykorzystanie ich kreatywnego potencjału w celu promocji walki z mową nienawiści oraz stworzenia kreatywnych narzędzi edukacyjnych służących tej sprawie, jak również zapewnienie im wiedzy, umiejętności oraz narzędzi związanych z walką z dyskryminacją i mową nienawiści
  • przekazanie młodym ludziom wiedzy, umiejętności oraz narzędzi związanych z walką z dyskryminacją i mową nienawiści w Internecie poprzez sesje informacyjne i debaty
  • poprawa oraz wzmocnienie współpracy europejskiej wspierającej Prawa Człowieka

 

Harmonogram działań:

1. Spotkanie partnerów: 12.02.- 15.02.2015: Spotkanie partnerów w Serbii (Nisz)

2. Promocja platformy internetowej i krótkiego badania online dotyczącego mowy nienawiści: luty-marzec 2015

3. Międzynarodowe szkolenie „Walczących z nienawiścią” (Hate Fighters): 23-29.03.2015: 6- dniowe szkolenie angażujące 35 aktywistów i przedstawicieli organizacji pozarządowych z 7 krajów partnerskich. Szkolenie składa się z trzech wiodących komponentów: podstawy mowy nienawiści, jej prawne aspekty oraz aktywizm online w perspektywie europejskiej, sztuka uliczna (grafika, fotografia, hip hop, taniec) jako narzędzie, a także metoda debaty Karla Poppera wspierająca kampanię przeciw mowie nienawiści. Każdy z uczestników (trzy osoby z kraju) zdobędzie kompetencje służące podejmowaniu akcji przeciw mowie nienawiści na poziomie europejskim.

4. Informowanie obywateli: lokalne sesje informacyjne: kwiecień-lipiec 2015: uczestnicy szkolenia przeprowadzą sesje informacyjne dotyczące mowy nienawiści poprzez przekazanie wiedzy na temat tego, czym jest mowa nienawiści, jak ją zgłaszać, jakie są umowy międzynarodowe z zakresu ochrony praw człowieka (m.in. Europejska Konwencja Praw Człowieka). Każdy kraj zorganizuje minimum jeden warsztat/sesję informacyjną, podczas której uczestnicy poznają podstawy mowy nienawiści i sposoby walki z nią. Liczba osób zaangażowanych w każdym kraju: 25.

5. Kreatywne działanie: lokalne kreatywne warsztaty oraz wystawy/wydarzenia: maj- wrzesień 2015: uczestnicy szkolenia będą współpracować z młodymi ludźmi/artystami w swoim kraju w celu stworzenia kreatywnych narzędzi edukacyjnych oraz pokazania ich podczas wystaw. Wszystkie dzieła zostaną wstawione na platformę internetową, a tym samym- ogólnodostępne. Każdy kraj przeprowadzi min. 5 warsztatów, włączając minimum 25 osób, a także zorganizuje jedną wystawę prac.

6. Konkursowa debata: sierpień- listopad 2015: uczestnicy międzynarodowego szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą metody Karla Poppera oraz wykorzystają ją w celu zorganizowania lokalnej debaty, dotyczącej różnorodnej tematyki, związanej z wiodącą dziedziną (np. mowa nienawiści powinna być sankcjonowana, wolność słowa należy do praw człowieka, Internet nie jest rzeczywistym życiem, prawa człowieka nie są tam wiążące). Minimum 25 osób z kraju ma być zaangażowanych w lokalną debatę.

7. Finałowa debata konkursowa: 07-12.12.2015: zwycięzcy lokalnych debat z 7 krajów (zespoły trzyosobowe) wraz z krajowym reprezentantem z każdej reprezentacji spotkają się w Niszu (Serbia) podczas finałowej debaty. Podczas dyskusji poruszą, w sposób pogłębiony, kwestie praw człowieka i możliwe rozwiązania walki z dyskryminacją, w tym z mową nienawiści, na poziomie europejskim. W debacie będą uczestniczyć również reprezentanci organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, kampanii narodowych dotyczących walki z mową nienawiści oraz przedstawiciele władz lokalnych z 7 krajów celu dyskusji i prezentacji rezultatów projektu.