Amoxil online, cheap price: read here.

Hate Fighters

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie końcowe wieńczące warsztaty kreatywne organizowane w ramach projektu
„Walka z mową nienawiści w perspektywie europejskiej”.

Wystawa odbędzie się 29 września (wtorek) o 19:30 w siedzibie Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu przy ul. Tamka 49/11.

Nie może Was zabraknąć! :)

 

We are inviting everyone interested for the exhibition summarizing creative workshops organized in the frame of

"Combating hate speech through European perspective" project.

 

Exhibition will take place on 29th of September at 7:30 pm in our office at Tamka 49/11 street.

You should be there! :)

Dwunastego oraz osiemnastego sierpnia zorganizowaliśmy dwa mini-warsztaty muzyczne- podczas każdego ze spotkań nasi zdolni wolontariusze pracowali nad melodią oraz wykonanie piosenki projektowej. Przed nami jeszcze ostatnie próby- koniecznie śledźcie postępy naszej pracy! :)

On 12 and 18 August we have organized mini music workshops- during each one of those our talented volunteers worked on the melody and performance of the project song. Some rehearsals are ahead of us- follow the progress of our work! :)

 

 

16 sierpnia spotkaliśmy się w SPW na warsztatach fotograficznych w ramach projektu "Walka z mową nienawiści             w perspektywie europejskiej". Celem warsztatów było pobudzenie naszej wyobraźni oraz stworzenie serii zdjęć traktujących o walce z różnymi przejawami mowy nienawiści. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie         i inspirujące pomysły. Fotorelację oraz efekty pracy kreatywnych uczestników sprawdźcie poniżej! :)

On 16 August we have met in SPW's office for photo workshops in the frame of "Combating against hate speech through European perspective" project. The aim of workshops was to stimulate our imagination and create series of photos about combating hate speech. We want to thank all the participants for their involvement and inspiring ideas.  Photo-report and the products of creative participants' work you can check out below! :)

 

Kilka ujęć "zza kulis" :)

A few photos behind the curtains :)

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach fotograficznych, podczas których stworzymy serię zdjęć w ramach projektu "Walka z mową nienawiści w perspektywie europejskiej"! 
Zapewniamy dobrą zabawę i dumę z gotowego dzieła. ;)
Zapisz się już dziś - prześlij ankietę zgłoszeniową na adres adres mailowy widoczny na plakacie! 

Szczegóły wydarzenia znajdziecie tutaj.

We are inviting all interested people to participate in photo-workshop - we are going to create photos in the frame of the "Combating hate speech through European perpective" project! 

Great fun and pride of the ready product provided. ;)
Sing up today- send an application form to the e-mail adress from the poster!

Details of the event can be seen here.