Amoxil online, cheap price: read here.

 

Co to jest workcamp?

Krótkoterminowe projekty dla wolontariuszy - znane na całym świecie pod nazwą Workcamp to międzynarodowe obozy, trwające zazwyczaj od 2 do 3 tygodni, przeznaczone dla młodych osób, które chcą poświęcić swój wolny czas na pracę społeczną. W workcampach uczestniczą najczęściej młodzi ludzie w wieku od 18 do 26 lat. W skład grupy, zwykle 10-15 osobowej, wchodzą przedstawiciele różnych narodowości. Każdy kraj reprezentowany jest najczęściej przez jedną lub dwie osoby. Językiem obowiązującym na workcampach jest zazwyczaj angielski lub język kraju, w którym odbywa się obóz.

Za realizację programu workcampu i organizację wszelkich przedsięwzięć zaplanowanych przez uczestników odpowiedzialny jest Campleader (również wolontariusz) - reprezentujący organizację goszczącą wolontariuszy.

Workcampy mają na celu integrację grupy młodych osób z różnych krajów poprzez wspólną pracę na rzecz społeczności lokalnej. Wolontariusze nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia, ale doświadczenia, jakie zdobywają poprzez uczestnictwo w tego typu projektach, są bezcenne. Równie ważnym aspektem workcampów jest to, że wolontariusze nie tylko razem pracują, ale także wspólnie mieszkają, gotują i organizują sobie wolny czas. Mają też szansę na sprawdzenie się w nowej sytuacji, pogłębienie wiedzy o świecie i rozwinięcie umiejętności pracy w grupie. Współpraca z przedstawicielami innych nacji pomaga młodym ludziom w wyzbywaniu się uprzedzeń, weryfikowaniu prawdziwości stereotypów, budowaniu postawy tolerancji dla odmienności i szacunku dla różnorodności kulturowej. Workcampy sprzyjają nawiązywaniu międzynarodowych przyjaźni i integrują ludzi, którzy bez względu na narodowość, rasę, pochodzenie czy status materialny akceptują tę formę aktywności społecznej.

Międzynarodowe obozy dla wolontariuszy organizowane są na całym świecie. Bez względu na kraj i rodzaj wykonywanego zajęcia, wszędzie obowiązują jednakowe zasady ich organizacji.

Więcej informacji o workcampach znajdziecie na stronie www.workcamps.pl